Richtlijnen
BRMG campagnes
Onsite 2022

In dit online richtlijnen document vind je de basisregels die we hanteren bij het opmaken van alle BRMG onsite display campagnes, niet social en/of sponsored.

Type banners

Momenteel kun je kiezen uit twee campagnesoorten en -strategieën.
Tevens zijn er drie verschillende soorten banners.

Display Onsite

Media Home Page (MHP)

Display Offsite

nb. De volgende richtlijnen gelden niet voor Offsite.

Copy

Copy (de boodschap/tekst in de banner)

In verband met de formaten en leesbaarheid van de banners, hebben we binnen de huisstijl van bol.com een maximum van 36 karakters gesteld aan de copy (incl. spaties en overige toegestane leestekens). Uiteraard kan een karaktertje meer overlegd worden! Ook gebruiken we, om wildgroei te voorkomen, geen afkortingen en leestekens.

Wat er niet in de copy gebruikt mag worden:

– uitroeptekens ‘!’

– vraagtekens ‘?’

– hashtags ‘#’

– dubbele punten ‘:’

– eurotekens ‘€’

– ‘euro’ uitgeschreven

– afkortingen (met uitzonderingen van o.a en t.w.v.)

– Engelse teksten

De kleur van de copy dient ten alle tijden bol.com communicatie blauw te zijn (hex: #0000a4)*

*Uitzonderingen zijn; vastgestelde campagnevoeringen vanuit bol.com met ieder haar eigen aangepaste richtlijnen. Denk aan Bol-7-Daagse.

Disclaimers

De volgende vormen van disclaimers zijn altijd toegestaan:

– *op de adviesprijs
– complianceregels voor computerwinkels

– wettelijke disclaimers op het gebied van gezondheidsmiddelen

nb. Alle overige disclaimers zijn niet toegestaan en worden afgekeurd.

Zinsopbouw

We breken woorden niet graag af in het ontwerp. Probeer in de copy dus geen lange woorden te gebruiken zoals ‘huishoudmiddelen’, ‘afwascyclussen’ etc.

De titel begint met een hoofdletter. Zo ook de subtitel, tenzij de copy/zin doorloopt.

Kortingspercentages

Bij kortingspercentages plaatsen wij automatisch een disclaimer: *op de adviesprijs. Er zijn alleen afgeronde percentages mogelijk.

Tekstverdeling

De copy wordt altijd links in de banner geplaatst, én uitgelijnd.

De vormgever zal, passend bij de boodschap, de copy verdelen in een ‘header’ en een ‘subheader’ tenzij dit in de briefing duidelijk is aangegeven. 

Beeldmateriaal

Hoge resolutie logo,
product- en sfeerafbeelding(en)

Lever beelden aan met voldoende resolutie voor online gebruik (óók retina). Indien er meerdere product­afbeeldingen worden aangeleverd, geef dan aan welke producten prioriteit hebben. Er is namelijk niet in elk formaat plek om alle producten te tonen. 
Ook is het voor onze vormgevers fijn om de verhoudingen/ afmetingen van verschillende producten te weten.

Logogebruik

De plaatsing van het logo / de logo’s (max. 2) staan vast. De logo’s worden altijd aan de rechterkant van de banner geplaatst.

Er mogen maximaal twee logo’s op een banner staan. 

De volgende logo’s en stickers zijn altijd toegestaan:

– Logo van product en/of adverteerder

– Stickers van “Best getest” of “Beste koop” consumentenbond.

nb. Alle overige logo’s en stickers zijn niet toegestaan en worden afgekeurd.

Alleen productbeelden

Als er geen sfeerbeeld beschikbaar is, zal de vormgever gebruik maken van onze vormentaal.
Deze vorm zal zorgvuldig gekozen worden passend bij de stijl en de producten van de inhoud.

In een aantal kleine formaten maken onze vormgevers een weloverwogen keuze tussen product- óf sfeerbeeld.

Call to action

3 soorten buttons

We hanteren 3 standaard buttons in onze banners.

De gekozen button wordt in de hele bannerset gebruikt.
Je kiest er dus 1 voor alle formaten, maar in sommige formaten past alleen de standaard button of soms helemaal geen button.

Dat zijn de formaten die alleen getoond worden op de mobiele website.

 

De positie van de CTA button staat vast.

Overzicht uitzonderingen

MHP formaten

Er zijn 2 MHP formaten waar strengere regels aan verbonden zitten. Dat zijn de 214×230 en de 276×230. Daar komt géén CTA button, géén logo en géén sfeerbeeld. Verder gebruiken we in die formaten alléén de abstracte vormentaal op een vaste plaats.

 

Dit komt omdat deze formaten met 4 tegelijk naast elkaar op de homepage worden getoond en zo de stijl van onze website gewaarborgd blijft.

MHP formaten

Er zijn 2 formaten die getoond worden
op de mobiele website van bol.com. Dat zijn 320×100 en 480×100. Op deze twee formaten komt géén CTA button en géén logo. Tevens wordt in het formaat 320×100 een keuze gemaakt tussen sfeer- en productafbeelding i.v.m. de beperkte ruimte op deze banner.

Kleurenpalet

Achtergrond en vormentaal

Voor de achtergrondkleur zal de vormgever, passend bij de stijl van de adverteerder, zélf een keuze maken uit het kleurenpalet van bol.com*, tenzij in de briefing duidelijk een voorkeur uit het kleurenpalet is aangegeven. De vormentaal zal altijd dezelfde kleur hebben maar in een andere tint.

*Uitzonderingen zijn; vastgestelde campagnevoeringen vanuit bol.com met ieder haar eigen aangepaste richtlijnen. Denk aan Bol-7-Daagse. Hier wordt vaak de kleur communicatieblauw als achtergrondkleur gebruikt (hex: #0000a4). 

Thank you!

BRMG Campaigning